FA Údaje

T-J s.r.o., Brnianska 29, 81104, Bratislava, IČO: 50980416, IČ DPH: SK2120565194

Bankové spojenie: SK56 0200 0000 0038 6169 4554 OR OS Bratislava 1, Oddiel: SRO, Vložka číslo 121339/B

BRATISLAVA

Prešernova 4

+421 948 220 608
dunaj@beaboutburger.sk

Otváracie hodiny

Kuchyňa je otvorená denne do 21:15, okrem nedele, kedy zatvárame o 20:00.

Pondelok – 11:00 – 22:00
Utorok – 11:00 – 22:00
Streda – 11:00 – 22:00
Štvrtok – 11:00 – 22:00
Piatok – 11:00 – 22:00
Sobota – 11:00 – 22:00
Nedeľa – 11:00 – 20:00

Pondelok – 11:00 – 22:00
Utorok – 11:00 – 22:00

Streda – 11:00 – 22:00
Štvrtok – 11:00 – 22:00

Piatok – 11:00 – 22:00
Sobota – 11:00 – 22:00
Nedeľa – 11:00 – 20:00